Enova gir støtte på 35% eller inntil 10.000kr av kostnaden du har hatt med investeringen i boligen til smart strømstyring. Pakken med ladestasjon, hub, relé for styring av varmtvann og HAN-leser, som du har fått installert er Forhåndsgodkjent for Enova-støtte.

Hvordan søke?

Det første du må gjøre er å sjekke at du har all dokumentasjonen du trenger for å søke og at boligen er registrert på ditt personnummer. Dette er:

  1. Systemerklæring til Enova
  2. Dokumentasjon på at du har minst 2 flyttbare laster og prisen. (Legg ved kopi av faktura fra NoFuel som du har fått på e-post.)
  3. Dokumentasjon på at det er installert av fagfolk.(Legg ved samsvarserklæring fra installatør). 

    Har det påløpt tilleggsarbeider utover pakken, for å få installert ladestasjon, er dette også stønadsberettiget. Ta i såfall med kvittering på dette i søknaden. Det gis imidlertid ikke støtte til overspenningsvern, selv om dette er påkrevd for å sette opp ladestasjonen. 

Nå er du klar til å søke:

 

  1. Les punktene og huk de av → bekreft vilkårene og fortsett.
  2. Logg inn med elektronisk identifisering (Bank-ID)og velg hvilken bolig du registrerer støtten på.
  3. I neste steg må du laste opp dokumentasjonen som er beskrevet over og sende inn.

Behandlingstiden til Enova varierer, men vær klar over at det kan ta noen måneder før søknaden blir behandlet.

Har du spørsmål til Enova, kan Enova kontaktes på tlf: 24 24 08 95
Telefontid hos Enova er 10:00 – 14:00.