Futurehome Charge ladestasjon med smarthus og installasjon

15 375,00 kr

Kun 9.994,00 kr etter stønad fra ENOVA!
Ferdig installert med Hub, HAN-leser og rele for styring av varmtvann.
Velg mellom sort eller hvit.
Du betaler 15375,00 kr med installasjon, men får refundert 5.381,00 kr av Enova.