Lading på IT-nett når bilen trenger et TN-nett

Renault Zoe/Kangoo E-Tech, Nissan Townstar, Mercedes eCitan trenger TN-nett for å lade.

 

 

Hva betyr dette i praksis? 

Renault Kangoo E-Tech, Nissan Townstar, Mercedes eCitan er i realiteten den samme elektriske varebilen levert av Renault. Disse bruker den samme ombordladeren som Renault brukte på sine ZOE elbiler. 

Ombordladeren er en såkalt «Cameleon lader». Dette er ikke en ombordlader i tradisjonell forstand, men en teknologi som i stedet bruker motorviklingene for å lade batteriet, akkurat som vi bruker motorviklingene når vi regenererer under oppbremsing på en elbil.

Dette har mange fordeler, men også noen ulemper. Den første ulempen «globalt» er at det gir en lite energieffektiv lading på lav effekt.

Problemer på det særnorske IT-nettet.

Rundt 80% av strømnettet i Norge har det vi kaller et IT-nett. Her har vi 3-faser inn i husene. Jording får vi ved å legge grave en jordkabel ned i bakken.

Kameleonladeren er «litt skummel» og for å ivareta sikkerheten sjekker den om Nøytral er tilstede. På TN-nett er Nøytral en leder som er koblet til chassiset på transformatorstasjonen til nettselskapet. På det norske IT-nettet mangler Nøytrallederen og lading vil dermed ikke starte.

 

Løsningen er lokal trafo

For å lade Renault ZOE/Kangoo E-Tech, Nissan Townstar, Mercedes eCitan på det vanlige norske IT-nettet må vi lage et lokalt TN-nett for at disse bilene skal kunne lade. Da settes det opp en «liten» transformatorstasjon, og så fører vi N-lederen fra ladekabelen til chassiset på transformatorstasjonen. Da vil biler med kameleonladeren finne N og lading vil starte.

Dette har egentlig ikke noe med spenning (volt) eller antall faser gjøre. Men et 400v anlegg er i praksis alltid* et TN-nett. Derfor sier vi oftest at disse bilene trenger et 400v TN-nett for å lade.  

Lokal trafo kan vi sette opp som en «bærbar bøtte» med vanlig schukoplugg for  å kobles til vanlige stikkontakter eller med Type2 kontakt for å koble til en ladestasjon med Type2 uttak. Vi kan også levere transformatorstasjoner for fastmontering før en eller flere ladestasjoner.

For privatpersoner er det vanligst å bruke den portable ladebøtten, mens bedrifter gjerne setter opp fastmonterte ladestasjoner for å lade flere elbiler samtidig. 

NoFuel har utviklet og levert ladeløsninger for elbiler som krever TN-nett i over 10år. Se vårt utvalg av transformatorstasjoner, eller ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne tilpassede løsninger for deg eller deres behov. Er du bilforhandler har vi også gode løsninger dere kan tilby deres kunder. 

(*Det vil kunne finnes 400v anlegg som ikke har N koblet til, dette kan vi finne i industrien og i praksis noe vi ikke behøver å forholde oss til).