Ikke gå i skattefella med elbil

 

Kan arbeidsgiver dekke kostnadene til lading av firmabil hjemme hos de ansatte? 

Ja
Arbeidstager blir allerede skattlagt for privat bruk av firmabil. Da kan alle kostnader knyttet til bilholdet dekkes av arbeidsgiver, også lading av elbil hjemme hos den enkelte ansatt uten at uten at arbeidstaker skal beskattes ytterligere. Med vår løsning for refusjon vil den enkelte ansatte automatisk få refundert alle sine kostnader til ladestrøm, samtidig som arbeidsgiver får en felles EHF-faktura for all lading. Arbeidsgiver kan selvfølgelig gå inn å se på lading hos hver enkelt ansatt om det er ønskelig. 

Når de ansatte får strømstøtte fra det offentlige tar systemet automatisk hensyn til dette, slik at det er arbeidstagers faktiske kostnader som blir refundert. 

 

Kan arbeidsgiver dekke kostnader til installering av ladestasjon hjemme hos arbeidstaker skattefritt?

NEI.
Kostnader til installasjon av ladestasjon hjemme hos de ansatte behandles skattemessig som vanlig lønn til arbeidstaker. Dette gjelder kostnader til selve ladestasjonen og arbeidet med installering. Begrunnelsen er at dette anses som en påkostning på arbeidstakers bolig, til tross for at lading av firmabil hjemme i mange tilfeller er en nødvendighet for at elbil skal fungere som firmabil. Det er altså vanlig skattetrekk og arbeidsgiveravgift på kostnaden til installasjon av ladestasjon hjemme hos de ansatte. 

 

Kan de ansatte lade privat bil gratis på arbeidsstedet skattefritt? 

JA
Lading behandles i praksis likt som parkering. Arbeidsgiver kan i likhet med parkering tilby dette gratis til de ansatte. Dersom arbeidstaker selv betaler for leie av parkeringsplass eller for lading av privat elbil mot refusjon fra arbeidsgiver, skal utgiftsrefusjonen behandles som lønn.

 

Arbeidsgiver har installert ladestasjoner på arbeidsplassen. Hvordan skal kostnadene behandles?

Kostnader til innkjøp og installasjon av ladestasjoner kan avskrives med opptil 20 prosent hvert år (saldogruppe d). Kabelfremføring mm. i bygning fra strømkilde til ladestasjon kan av skrives med opptil 4 prosent hvert år (saldogruppe h). Det samme gjelder for nedgravde kabler utendørs frem til frittstående ladestasjon samt fundament til slik ladestasjon.

Kostnader til strøm ved arbeidstakers lading anses ikke som en bilkostnad, men som en direkte fradragsberettiget strømkostnad (konto 6340 Lys, varme) eller annen personalkostnad (konto 5990 Annen personalkostnad).

Noe mer du lurer på? Kontakt oss, så hjelper vi deg med lading og spørsmål rundt dette.